فرز دستگاهی است شامل یک دسته و یک صفحه گرد چرخان که به منظور برش سنگ، پلاستیک، برش فلزات و پرداخت فلزات به کار می رود. فرزها به دو دسته مینی فرز و فرزهای بزرگ تقسیم می شوند که خود فرزهای بزرگ شامل فرز سنگبری و فرز آهنگری می شود


تفاوت میان فرز آهنگری و سنگبری در تعداد دور موتور آنها و صفحه مورد استفاده است
فرزهای آهنگری از صفحات 180 میلی متر برخوردارند و فرزهای سنگ بری دارای صفحه 230 میلی متری اند.
سرعت گردش در حالت آزاد در فرز آهنگری ۸۵۰۰ و فرز سنگبری ۶۵۰۰ دور در دقیقه می باشد
در بعضی از دستگاه ها به عنوان فرز دوکاره یعنی هم برای سنگبری و آهنگری استفاده می کنند که این یک اشتباه می باشد و منجرب خطرات احتمالی خواهد شد