مرحله اول : سوپاپ را در بیاورید در حین کار با اره زنجیری ، اولین نکته ای که حائز اهمیت می باشد رعایت نکات ایمنی است ، بنابراین باید ابتدا سوپاپ را دربیاورید زیرا در این حالت دستگاه دیگر روشن نمی شود

مرحله دوم : زنجیر را تمیز کنید وقتی از ایمنی بودن شرایط مطمئن شدید ، باید زنجیر را تمیز کنید . باید ترمز زنجیر را بکشید که زنجیر در این حالت آزاد می شود هر گونه لک و کثیفی را پاک کنید همچنین تیغه را به خوبی بررسی کنید که خراب نشده باشد و یا دندانه های آن پاره نشده باشد.در صورتی که هر گونه خرابی ، شل شدن و یا ساییدگی که در زنجیر دیده شود ، باید آن را تعویض کنید

مرحله سوم : از سوهان درستی استفاده کنید

ابزارهای تیز کننده تیغه سایزهای متفاوتی دارند.سوهان حتما باید کاملا در منحنی های تیغه قرار بگیرد و تقریبا 20% بالای تیغه قرار گیرد 

مرحله چهارم : زنجیر را علامت گذاری کنید

با علامت گذاری بر روی زنجیر شما می دانید که کدوم قسمت ها را تمیز کرده اید و کدوم قسمت ها مانده اند

مرحله پنجم : هم تراز کردن سوهان

یک وسیله اندازه گیری چند کاره را بر روی تیغه زنجیر بگذارید و با اولین تیغه ای که تیز می کنید ، هم تراز کنید هدف از این کار یکسان نمودن اندازه لبه های تیغه ها پس از تیز شدن می باشد که منجر به برش های مستقیم در حین کار می گردد

مرحله ششم : سوهان کشیدن زنجیر

استفاده از یک سوهان با واحدهای اندازه گیری باعث آسان تر شدن کار و مانع از برآمده شدن زنجیر( که باعث ضربه هاب به عقب در حین کار می شود ) می گردد.از قرار گرفتن سوهان در زاویه درست بار مطمئن شوید . سوهان فقط باید به سمت جلو ضربه وارد کند

مرحله هفتم : تیز کردن طرف دیگر زنجیر

لبه های برش زنجیر در هر دو طرف آن قرار دارند بنابراین پس از تیز کردن یک سمت ، آن را چرخانده و سمت دیگر زنجیر را نیز تیز کنید

مرحله هشتم : تیز کردن راکرها

راکرها در قسمت جلویی لبه های برشی قرار دارند و باعث تمیز کردن خرده های چوب در حین کار می گردند.ارتفاع هر راکر را چک کنید ، و مطمئن شوید که هر راکر یه ذره پایین تر از سطح بالای تیغه برش می باشد.اگر راکرها خیلی بلند باشند ، با استفاده از یک سوهان تخت باید آنها را کوتاه کرد ( سوهانی غیر از سوهان تیز کردن تیغه ها )

مرحله نهم : چک کردن نهایی و تعمیرات

الان که تیغه زنجیر تیز شده است ، می توانید بررسی ها و تعمیرات نهایی را انجام دهید.زنجیری را که قبلا سفت کرده بودید را شل کنید ، روغن در مخزن بریزید و در سوپاپ را ببندید

مرحله دهم : دستگاه شما آماده استفاده می باشد