امروزه شرکت های ابزار سازی زیادی وجود دارند که ابزار الات زیادی برای زندگی بهتر تولید می کنند.هرکدام از این شرکت ها، مهندسین و طراح های، مجربی دارند که با علم روز جلو می روند و ابزار تولید می کنند.
کلیه چکش تخریب ها برای خنک شدن گیربکس،از دو نوع گیریسی و روغنی ساخته شده اند. هر کدام از این خنک کننده ها و روان کننده ها خاصیت و معایب خاص خود را دارند.

یکی از معایب گریس ها سفت شدن در سرما است.یعنی اینکه چکش تخریبی که، از سیستم روان کننده گریس استفاده می کند در فصل سرما و مناطق سردسیر، دچار مشکل می شوند و باید کاربر نزدیک به یک ربع ساعت دستگاه را روشن کند، تا چرخ دنده ها گرمای لازم جهت روان شدن گریس را فراهم کند تا چکش ضربه تخریب را بزند.
به این علت به کاربرانی که در مناطق سردسیر هستند پیشنهاد می شود از چکش تخریب های، روغنی استفاده کنند.تا این مشکلات را پیدا نکنند.

ولی لازم به ذکر است چکش های تخرب گریسی انرژی ضربه ای بیشتری دارند نسبت به روغنی.

از معایب چکش تخریب های روغنی، چک کردن مداوم کاربر است تا اینکه روغن دستگاه کم نشود، همانطور که می دانید چکش تخریب های روغنی نزدیک به ۳۳ سی سی روغن در محفظه خود جا می دهند. و کاربر باید پس از چند روز کار کردن باید این محفظه را چک کند تا روغن دستگاه تمام و یا کم نشده باشد.
هر از گاهی پیش امده که کاربران از این موضوع غافل شده اند و گیربکس دستگاه خراب شده است.
این موضوع مهمی است و به کاربرانی که مشغولیت کاری زیاد دارند و امکان فراموشی این موضوع را، دارند پیشنهاد میشود از چکش تخریب های گریسی استفاده کنند.