ابزارتوسن TOSAN


همانگونه که مستحضر هستید با توجه به عدم تثبیت قیمت تمام شده کالاهای مندرج در سایت ، با عرض پوزش قبل از خرید لطفا استعلام قیمت بگیرید . تلفن : 66492141

# شناسه عنوان به روزرسانی تعداد در کارتن قیمت  
1 تراز 60 سانتیمتر توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۶ ۶۶۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
2 تراز 50 سانتیمتر توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۶ ۵۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
3 تراز 40 سانتیمتر توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۶ ۴۴۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
4 تراز 30 سانتیمتر توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۶ ۳۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
5 اینورتر جوشکاری کد W-1420i توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱ ۸,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
6 فارسی بر 255 میلیمتر ثابت کد 5917CLS توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱ ۶,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
7 میز فارسی بر توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
8 فارسی بر کشویی کد 5920LS توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱ ۹,۵۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
9 اره زنجیری برقی 40 سانتیمتر کد 5540cs توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳,۵۹۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
10 پروفیل بر 180 میلیمتر کد 5180c توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۲,۵۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
11 گریس پمپ توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱۲ ۵۲۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
12 انبر کلاغی توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳۶ ۲۱۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
13 انبر قفلی 5 کروم توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳۶ ۱۶۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
14 انبر قفلی 7 کروم توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳۶ ۲۲۱,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
15 انبر قفلی 10 کروم توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳۶ ۲۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
16 دریل پیچ گوشتی برقی 2 دور کد 0911S توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۸ ۱,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
17 دریل برقی6/5 م م کد 0110D توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
18 کارواش 170 بار induction کد 1225iPW توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۷,۴۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
19 کارواش 140 بار induction کد 1218iPW توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۵,۳۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
20 کارواش 100 بار induction کد 1214iPW توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۳۹ ۳,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
21 کارواش 100 بار universal (زغالی) کد 1114CPW توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۲,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
22 اره گرد بر 230 م م 1800 وات کد 5119SC توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۲ ۳,۱۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
23 دریل 13 م م گیر بکسی 1050 وات کد 0081D توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۴ ۲,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
24 دریل 13 م م750 وات کد 0079D توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۲۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
25 دریل 10 م م گیر بکسی 400 وات کد 0083D توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
26 دریل 10 م م 400 وات کد 0100D توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
27 عمود بر 550 وات کد 5093J توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۵ ۱,۵۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
28 فرز سنگبری 2300وات کد 3387A توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۱ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
29 فرز آهنگری 2300وات کد 3386A توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
30 مینی فرز 1200 وات کد 3384A توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
31 مینی فرز دیمر دار 850 وات کد 3382AV توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۶۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
32 مینی فرز 850 وات کد 3382A توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
33 بتن کن 2 کیلویی کد 8020H توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
34 پیچ گوشتی شارژی 2/7وات کد 2017SC توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۵ ۱,۸۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
35 پیچ گوشتی شارژی 6/3 وات کد 2013SC توسن پلاس ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
36 دريل 6.5 300 وات كد 0071Dتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۱۰ ۷۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
37 دريل 10 400 وات كد 0002Dتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۸۱۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
38 دريل 10 400 وات سه نظام اتوماتيك كد 0002Dsتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
39 دريل 13 750 وات كد0022Dتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
40 دريل گيربكسي 13 1050 وات كد0034Dتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴ ۵ ۱,۹۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
41 ميني فرز آهنگري 1010وات كد 3260A توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۴ ۱,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
42 ميني فرز آهنگري 850 وات كد 3258A توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
43 فرز آهنگري 2200وات كد 3061Aتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۲ ۲,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
44 سوپرفرز آهنگري 2300وات كد3266ABتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۲ ۲,۶۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
45 فرز سنگبري 2200 وات كد 3062Aتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۲ ۲,۴۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
46 سوپرفرز سنگبري 2300وات كد 3267ABتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۲ ۲,۶۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
47 دستگاه پوليش 1300 وات كد3264P ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۴ ۲,۴۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
48 دستگاه عمود بر 4دور 650 وات كد5056J توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۵ ۱,۸۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
49 دستگاه پروفيل بر 2200 وات كد 5010Cتوسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۱ ۳,۹۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
50 بتن کن 28 م.م 950 وات كد 8033H توسن ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۷:۰۳ ۲ ۳,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | آخرین
NEC

NEC

MTC

MTC

317

317

OLM

OLM

> <
تانوس 1
جعبه ابزار