ابزارتوسن TOSAN


همانگونه که مستحضر هستید با توجه به عدم تثبیت قیمت تمام شده کالاهای مندرج در سایت ، با عرض پوزش قبل از خرید لطفا استعلام قیمت بگیرید . تلفن : 66492141

# شناسه عنوان به روزرسانی تعداد در کارتن قیمت  
1 میز فارسی بر توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۵۲ ۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
2 فارسی بر کشویی کد 5920LS توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۵۰ ۱ ۹,۵۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
3 اره زنجیری برقی 40 سانتیمتر کد 5540cs توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۴۸ ۳,۴۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
4 پروفیل بر 180 میلیمتر کد 5180c توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۴۶ ۲,۵۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
5 گریس پمپ توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۴۱ ۱۲ ۵۲۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
6 انبر کلاغی توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۲۴ ۳۶ ۲۱۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
7 انبر قفلی 5 کروم توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۲۲ ۳۶ ۱۵۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
8 انبر قفلی 7 کروم توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۲۱ ۳۶ ۲۱۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
9 انبر قفلی 10 کروم توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۹ ۳۶ ۲۵۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
10 دریل پیچ گوشتی برقی 2 دور کد 0911S توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
11 دریل برقی6/5 م م کد 0110D توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
12 کارواش 170 بار induction کد 1225iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
13 کارواش 140 بار induction کد 1218iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
14 کارواش 100 بار induction کد 1214iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
15 کارواش 100 بار universal (زغالی) کد 1114CPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
16 اره گرد بر 230 م م 1800 وات کد 5119SC توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۲ ۰ افزودن به سبد خرید
17 دریل 10 م م گیر بکسی 1050 وات کد 0081D توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۴ ۲,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
18 دریل 13 م م750 وات کد 0079D توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۲۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
19 دریل 10 م م گیر بکسی 400 وات کد 0083D توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
20 دریل 10 م م 400 وات کد 0100D توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
21 عمود بر 550 وات کد 5093J توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۵ ۰ افزودن به سبد خرید
22 فرز سنگبری 2300وات کد 3387A توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۱ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
23 فرز آهنگری 2300وات کد 3386A توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
24 مینی فرز 1200 وات کد 3384A توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
25 مینی فرز دیمر دار 850 وات کد 3382AV توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۶۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
26 مینی فرز 850 وات کد 3382A توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
27 بتن کن 2 کیلویی کد 8020H توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
28 پیچ گوشتی شارژی 2/7وات کد 2017SC توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۵ ۱,۸۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
29 پیچ گوشتی شارژی 6/3 وات کد 2013SC توسن پلاس ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۰ ۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
30 دريل 6.5 300 وات كد 0071Dتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۱۰ ۷۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
31 دريل 10 400 وات كد 0002Dتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۸۱۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
32 دريل 10 400 وات سه نظام اتوماتيك كد 0002Dsتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
33 دريل 13 750 وات كد0022Dتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
34 دريل گيربكسي 13 1050 وات كد0034Dتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۵ ۱,۹۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
35 ميني فرز آهنگري 1010وات كد 3260A توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۴ ۱,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
36 ميني فرز آهنگري 850 وات كد 3258A توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
37 فرز آهنگري 2200وات كد 3061Aتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۲ ۲,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
38 سوپرفرز آهنگري 2300وات كد3266ABتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۲ ۲,۶۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
39 فرز سنگبري 2200 وات كد 3062Aتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۲ ۲,۴۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
40 سوپرفرز سنگبري 2300وات كد 3267ABتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۲ ۲,۶۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
41 دستگاه پوليش 1300 وات كد3264PB ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۴ ۲,۳۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
42 دستگاه عمود بر 4دور 650 وات كد5056J توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۵ ۱,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
43 دستگاه پروفيل بر 2200 وات كد 5010Cتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
44 بتن کن 28 م.م 950 وات كد 8033H توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۲ ۳,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
45 سنگ انگشتی بلند 710 وات كد3313GDL توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۶ ۱,۴۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
46 سنگ انگشتی کوتاه 710 وات كد3314GD توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۱,۳۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
47 سشوار صنعتی 2000 وات كد9008HGتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۱,۳۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
48 مرمربر 1350 وات كد 5083SMتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
49 بیچ گوشتی برقی كد901S توسن ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۰۷:۱۷ ۸ ۹۹۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
50 اورفرز نجاري 2100 وات كد 1013Rتوسن ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۰۹:۱۸ ۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | آخرین
NEC

NEC

MTC

MTC

> <
پورسـان
پورسـان ( چکش تخریبی )