ابزارتوسن TOSAN


همانگونه که مستحضر هستید با توجه به عدم تثبیت قیمت تمام شده کالاهای مندرج در سایت ، با عرض پوزش قبل از خرید لطفا استعلام قیمت بگیرید . تلفن : 66492141

# شناسه عنوان به روزرسانی تعداد در کارتن قیمت  
1 تراز 60 سانتیمتر توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۶ ۶۹۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
2 تراز 50 سانتیمتر توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۶ ۵۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
3 تراز 40 سانتیمتر توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۶ ۴۶۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
4 تراز 30 سانتیمتر توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۶ ۳۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
5 اینورتر جوشکاری کد W-1420i توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱ ۸,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
6 فارسی بر 255 میلیمتر ثابت کد 5917CLS توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱ ۶,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
7 میز فارسی بر توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱ ۲,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
8 فارسی بر کشویی کد 5920LS توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱ ۹,۵۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
9 اره زنجیری برقی 40 سانتیمتر کد 5540cs توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳,۵۹۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
10 پروفیل بر 180 میلیمتر کد 5180c توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۲,۵۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
11 گریس پمپ توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱۲ ۵۲۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
12 انبر کلاغی توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳۶ ۲۱۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
13 انبر قفلی 5 کروم توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳۶ ۱۶۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
14 انبر قفلی 7 کروم توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳۶ ۲۲۱,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
15 انبر قفلی 10 کروم توسن ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳۶ ۲۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
16 دریل پیچ گوشتی برقی 2 دور کد 0911S توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۸ ۱,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
17 دریل برقی6/5 م م کد 0110D توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۱۰ ۸۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
18 کارواش 170 بار induction کد 1225iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۷,۴۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
19 کارواش 140 بار induction کد 1218iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۵,۳۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
20 کارواش 100 بار induction کد 1214iPW توسن پلاس ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ ۰۶:۳۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
21 کارواش 100 بار universal (زغالی) کد 1114CPW توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۲,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
22 اره گرد بر 230 م م 1800 وات کد 5119SC توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۲ ۰ افزودن به سبد خرید
23 دریل 13 م م گیر بکسی 1050 وات کد 0081D توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۴ ۲,۰۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
24 دریل 13 م م750 وات کد 0079D توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۲۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
25 دریل 10 م م گیر بکسی 400 وات کد 0083D توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
26 دریل 10 م م 400 وات کد 0100D توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
27 عمود بر 550 وات کد 5093J توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۵ ۰ افزودن به سبد خرید
28 فرز سنگبری 2300وات کد 3387A توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۱ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
29 فرز آهنگری 2300وات کد 3386A توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
30 مینی فرز 1200 وات کد 3384A توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
31 مینی فرز دیمر دار 850 وات کد 3382AV توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۶۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
32 مینی فرز 850 وات کد 3382A توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
33 بتن کن 2 کیلویی کد 8020H توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
34 پیچ گوشتی شارژی 2/7وات کد 2017SC توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۵ ۱,۸۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
35 پیچ گوشتی شارژی 6/3 وات کد 2013SC توسن پلاس ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۵ ۱,۵۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
36 دريل 6.5 300 وات كد 0071Dتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۱۰ ۷۷۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
37 دريل 10 400 وات كد 0002Dتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۸۱۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
38 دريل 10 400 وات سه نظام اتوماتيك كد 0002Dsتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۸۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
39 دريل 13 750 وات كد0022Dتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۸ ۱,۰۲۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
40 دريل گيربكسي 13 1050 وات كد0034Dتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۱ ۵ ۱,۹۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
41 ميني فرز آهنگري 1010وات كد 3260A توسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۴ ۱,۶۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
42 ميني فرز آهنگري 850 وات كد 3258A توسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
43 فرز آهنگري 2200وات كد 3061Aتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۲ ۲,۳۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
44 سوپرفرز آهنگري 2300وات كد3266ABتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۲ ۲,۶۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
45 فرز سنگبري 2200 وات كد 3062Aتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۲ ۲,۴۳۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
46 سوپرفرز سنگبري 2300وات كد 3267ABتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۲ ۲,۶۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
47 دستگاه پوليش 1300 وات كد3264PB ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۴ ۲,۴۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
48 دستگاه عمود بر 4دور 650 وات كد5056J توسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۵ ۱,۸۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
49 دستگاه پروفيل بر 2200 وات كد 5010Cتوسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۱ ۳,۹۸۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
50 بتن کن 28 م.م 950 وات كد 8033H توسن ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰۸:۲۲ ۲ ۳,۲۵۰,۰۰۰ افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | آخرین
NEC

NEC

MTC

MTC

317

317

OLM

OLM

> <
تانوس 1
پورسان